• Kategorie
  • Szukaj
  • Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym (RCCB z nadprądowym) to urządzenia zabezpieczające instalację elektryczną przed skutkami zwarć i przeciążeń. Służą do ochrony ludzi i mienia przed skutkami porażenia prądem elektrycznym. 

Wyłączniki różnicowoprądowe monitorują przepływ prądu w instalacji i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego przepływu, np. w wyniku zwarcia, automatycznie odłączają zasilanie. Człon nadprądowy dodany do wyłącznika różnicowoprądowego dodatkowo chroni instalację przed przeciążeniami, np. spowodowanymi przez zbyt duży prąd płynący przez obwód.

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym są szczególnie ważne w instalacjach elektrycznych, w których istnieje ryzyko porażenia prądem, np. w łazienkach i kuchniach. Są one często wymagane przez przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i są dostępne w różnych wersjach, aby spełniać różne wymagania instalacji elektrycznych.